16 februari 2024

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 16 februari 2024 beslutat att bevilja Pallas Metals AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Orrvik nr 110, Orrvik nr 210, Orrvik nr 300 och Orrvik nr 400 i Örnsköldsviks kommun, till bolaget Ragnar Exploration AB (Dnr BS 204-991-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare till fastigheterna Örnsköldsvik Drömme S:6, Örnsköldsvik Drömme S:9 och Örnsköldsvik Drömme S:2 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-16