28 februari 2024

Undersökningstillstånd Sörtannflo nr 100

Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Sörtannflo nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1188-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av Sollefteå Ådals-Lidens Forsås S:8 och Sollefteå Resele-holme 3:3 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 2 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-28