28 februari 2024

Undersökningstillstånd Öreberget nr 101

Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd för området Öreberget nr 101 i Malung-Sälens kommun (Dnr BS 200-8-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av MALUNG-SÄLEN BU 2:13 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 2 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-28