2 februari 2024

Förlängning av Näverberg nr 1

Kungörelsedelgivning

Berörda fastighetsägare och sakägare delges härmed bergmästarens beslut den 2 februari 2024, Dnr BS 201-969-2023, om förlängning av undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för område benämnt Näverberg nr 1 i Falu kommun.

Sista dag att överklaga beslutet är den 8 mars 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-02