8 februari 2024

Undersökningstillstånd Rocksjön nr 100

Bergsstaten har den 8 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Rocksjön nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1184-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna Sollefteå Alnön 1:16, Sollefteå Vitberget 1:12 och Sollefteå Alnön 1:15 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 mars 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-08