2 februari 2024

Förlängning av Jugansbo nr 1099

Kungörelsedelgivning

Berörda fastighetsägare och sakägare delges härmed bergmästarens beslut den 2 februari 2024, Dnr BS 201-954-2024, om förlängning av del av undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för område benämnt Jugansbo nr 1008 i Heby och Sala kommuner.

Sista dag att överklaga beslutet är den 8 mars 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-02