28 februari 2024

Undersökningstillstånd Strand nr 100

Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Strand nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1187-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av samfälligheterna Sollefteå Myre S:1 och Sollefteå Myre S:2 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 2 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-28