12 mars 2024

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 11 mars 2024 beslutat att bevilja Geonomics Australia Pty Ltd om medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Kåivåive nr 1, Flakaberget nr 1, Tåresåive nr 2 och Tåresåive nr 3 i Arjeplog och Jokkmokks kommuner till bolaget ECM Sweden AB (Dnr BS 204-1083-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare till fastigheterna Radnejaur S:21, Nybyggesallmänningen S:1, Allmänningsskogen S:1 och Östra Uddjaur 1:13 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-12