12 mars 2024

Förlängning av Jugansbo nr 1007

Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Jugansbo nr 1007 i Sala kommun (Dnr BS 201-1159-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Sala Ventilen 1 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-12