20 mars 2024

Undersökningstillstånd Frustuna nr 101

Bergsstaten har den 20 mars 2024 beslutat att bevilja Viad Royalties AB undersökningstillstånd för området Frustuna nr 101 i Södertälje och Gnesta kommuner (dnr BS 200-40-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-20