19 juni 2024

Förlängning av Gruvberget nr 1002

Bergsstaten har den 18 juni 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gruvberget nr 1002 i Leksands kommun (Dnr BS 201-417-2024).

Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-19