19 juni 2024

Undersökningstillstånd Kalkberget nr 100

Bergsstaten har den 19 juni 2024 beslutat att bevilja Goldcup 34824 AB undersökningstillstånd för området Kalkberget nr 100 i Strömsunds kommun (Dnr BS 200-393-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av samfälligheterna och fastigheterna Strömsund Havsnäs S:15, Strömsund Havsnäs S:20, Strömsund Havsnäs S:7-8, Strömsund Alanäset 1:186 och Strömsund Havsnäs 2:65 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 juli 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-19