4 juni 2024

Undersökningstillstånd Karlberg nr 100

Bergsstaten har den 4 juni 2024 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Karlberg nr 100 i Norbergs, Smedjebackens och Fagersta kommuner (Dnr BS 200-351-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av samfälligheten Fagersta Hedkärra S:24 och Fagersta Semla S:1 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 9 juli 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-04