4 juni 2024

Undersökningstillstånd Skönvik nr 100

Bergsstaten har den 4 juni 2024 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Skönvik nr 100 i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner (Dnr BS 200-350-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av samfälligheten Lindesberg Västra Löa FS:8, Lindesberg Västra Löa FS:9 och Ljusnarsberg Dammen S:5 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 9 juli 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-04