4 april 2024

Förlängning av Klippen nr 1001

Bergsstaten har den 4 mars 2024 beslutat att bevilja Nordic Route Explorations AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Klippen nr 1001 i Åsele kommun (Dnr BS 201-1110-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Åsele Klippen 2:28 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-04