23 april 2024

Förlängning av Näverberg nr 2

Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Näverberg nr 2 i Falu kommun (Dnr BS 201-299-2024).

Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-23