23 april 2024

Undersökningstillstånd Malgomaj nr 1001

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Malgomaj nr 1001 i Vilhelmina kommun (dnr BS 200-149-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 28 maj 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-23