29 april 2024

Förlängning av undersökningstillstånd i Lycksele och Malå kommuner

Bergsstaten har beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Kristineberg nr 1022 i Malå och Lycksele kommuner

Bergsstaten har den 29 april 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Kristineberg nr 1022 i Malå och Lycksele kommuner (Dnr BS 201-261-2024). Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post. Ägare av fastigheterna Malå Aspliden 1:87, Malå Kimheden 3:4, Malå Aspliden S:1, Lycksele Kristineberg 1:113 samt Lycksele Kristineberg 1:72 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-29