24 april 2024

Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

LKAB har den 9 december 2022 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Ärendets beteckning är BS 23-764-2022.

Sammanträde med berörda fastighetsägare och övriga innehavare av särskild rätt till marken hålls torsdag den 23 maj 2024, kl 8.30 på Aurora Kultur & Kongress, Stadshustorget 10 i Kiruna.

Ansökan avser Kirunas gamla centrum som påverkas av markdeformationer med anledning av gruvan. Området behöver avvecklas och markanvändningen ändras från stadsbebyggelse till gruvindustri. I området ska gruvstadsparker inrättas, som ska vara tillgängliga för allmänheten.

Berörda fastighetsägare och övriga kända innehavare av särskild rätt till marken delges kallelsen per post. Övriga delges kallelsen genom denna kungörelse. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten.

Senast granskad 2024-04-24