10 april 2024

Undersökningstillstånd Galbergsträsk nr 1001

Bergsstaten har den 10 april 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Galbergsträsk nr 1001 i Överkalix och Kalix kommuner (Dnr BS 200-33-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Överkalix Mjöträsket 2:2 och Överkalix Mjöträsket 1:12 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 15 maj 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-10