11 april 2024

Förlängning av Tunaberg nr 3

Bergsstaten har den 10 april 2024 beslutat att bevilja Explora Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Tunaberg nr 3 i Nyköpings kommun (Dnr BS 201-44-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Nyköping Laggarbo S:1 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-11