23 april 2024

Förlängning av Liikavaara nr 1043

Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Liikavaara nr 1043 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-193-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Gällivare Gällivare 2:29 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-23