30 april 2024

Förlängning av undersökningstillståndet Näverberg nr 3 i Falu kommun

Bergsstaten har beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Näverberg nr 3 i Falu kommun

Bergsstaten har den 29 april 2024 beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Näverberg nr 3 i Falu kommun (Dnr BS 201-300-2024). Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-30