23 april 2024

Undersökningstillstånd Malgomaj nr 1003

Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Malgomaj nr 1003 i Vilhelmina kommun (dnr BS 200-150-2024).

Följande fastighets- och samfällighetsägare; Vilhelmina Djupdal 1:27, Vilhelmina Djupdal S:10, Vilhelmina Djupdal S:11, Vilhelmina Djupdal S:12, Vilhelmina Djupdal S:13, Vilhelmina Djupdal S:4, Vilhelmina Djupdal S:5, Vilhelmina Djupdal S:9 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 28 maj 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-23