10 oktober 2023

Undersökningstillstånd Sjöbo

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 10 oktober 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Sjöbo i Västerås, Sala och Surahammars kommuner (Dnr BS 200-627-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Västerås Harakers Prästgård 1:7 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-10