12 oktober 2023

Undersökningstillstånd Holmtjärn nr 100

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 12 oktober 2023 beslutat att bevilja Euro Future Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Holmtjärn nr 100 i Borlänge kommun (Dnr BS 200-568-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Borlänge Heden 7:13 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 november 2023. 

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-12