10 oktober 2023

Undersökningstillstånd Hörnsjöfors

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 10 oktober 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Hörnsjöfors i Sala kommun (Dnr BS 200-625-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Sala Sörhörende 2:19 och Sala Sörhörende 2:13 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-10