17 oktober 2023

Förlängning av Åkerberg nr 101

Bergsstaten har den 16 oktober 2023 beslutat att bevilja förlängning av undersökningstillståndet Åkerberg nr 101 i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 16 oktober 2023 beslutat att bevilja Swedish Copper Norrland AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Åkerberg nr 101 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-594-2023).

Fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-17