27 oktober 2023

Förlängning av Ställdalen nr 1008

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 27 oktober 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Ställdalen nr 1008 i Ljusnarsberg kommun (Dnr BS 201-698-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet via denna kungörelse. Sista dag att överklaga beslutet är den 1 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-27