25 oktober 2023

Undersökningstillstånd Sanna nr 10

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 25 oktober 2023 beslutat att bevilja Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd för området Sanna nr 10, Örnsköldsviks kommun (Dnr BS 200-715-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Örnsköldsvik Granhem 1:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 29 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-25