4 oktober 2023

Undersökningstillstånd Gräsberg nr 200

Kungörelsedelgivning - Malm Resources Sweden AB beviljas undersökningstillstånd benämnt Gräsberg nr 200 i Falu, Leksand och Rättviks kommuner.

Berörda fastighetsägare och sakägare delges härmed bergmästarens beslut den 4 oktober 2023, Dnr BS 200-438-2023, om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för område benämnt Gräsberg nr 200 i Falu, Leksands och Rättviks kommuner.

Sista dag att överklaga beslutet är den 8 november 2023.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-04