16 oktober 2023

Undersökningstillstånd Åboda nr 2

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 16 oktober 2023 beslutat att bevilja Lovisagruvan undersökningstillstånd för Åboda nr 2 i Lindesbergs kommun (Dnr BS 200-599-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Delägare av samfälligheterna Lindesberg Guldsmedshyttan S:13 och Lindesberg Guldsmedshyttan S:14 underrättas om ansökan genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 20 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-16