10 oktober 2023

Förlängning av Suksijoki nr 1

Bergsstaten har den 10 oktober 2023 beslutat att bevilja Kaunis Iron AB förlängning av undersökningstillståndet Suksijoki nr 1 i Pajala kommun

Bergsstaten har den 10 oktober 2023 beslutat att bevilja Kaunis Iron AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Suksijoki nr 1 i Pajala kommun (Dnr BS 201-552-2023).

Alla kända fastighets- och övriga sakägare underrättas beslutet per post.

Övriga underrättas beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-10