17 oktober 2023

Förlängning av Sadjem nr 201

Bergsstaten har beslutat att bevilja förlängning av undersökningstillståndet Sadjem nr 201 i Gällivare kommun

Bergsstaten har den 16 oktober 2023 beslutat att bevilja Mineral Prospektering i Sverige AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sadjem nr 201 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-694-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Gällivare Purnu 2:15 och Gällivare Purnu 2:8 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-17