4 oktober 2023

Undersökningstillstånd Piprörberget nr 101

Kungörelsedelgivning - Bergsstaten har beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Piprörberget nr 101 i Östersunds och Ragunda kommuner.

Bergsstaten har den 4 oktober 2023 beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Piprörberget nr 101 i Östersunds och Ragunda kommuner (Dnr BS 200-419-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Östersund Greningen 1:21 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 8 november 2023.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-04