25 oktober 2023

Undersökningstillstånd Saxe nr 101

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 25 oktober 2023 beslutat att bevilja Viad Royalties AB undersökningstillstånd för området Saxe nr 101, Smedjebackens kommun (Dnr BS 200-734-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Smedjebacken Saxe 10:13 och Smedjebacken Saxe Hyttplats 1:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 29 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-25