19 januari 2024

Undersökningstillstånd Stormark nr 2

Bergsstaten har den 19 januari 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Limited undersökningstillstånd för området Stormark nr 2 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-910-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten Skellefteå Drängsmark 5:9 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 23 februari 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-19