10 januari 2024

Medgivande till undersökningsarbete i Falu kommun

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 19 december 2023 beslutat att medge Zaffer (Australia) Pty Ltd att utföra undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Falu Gruva nr 1 delområde Galgberget Falu kommun (BS 210-761-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 23 januari 2024.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-10