10 januari 2024

Förlängning av Orrvik nr 110

Bergsstaten har den 10 januari 2024 beslutat att bevilja Pallas Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Orrvik nr 110 i Örnsköldsviks kommun (Dnr BS 201-999-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Örnsköldsvik Orrvik S:1, S:2 och S:3 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-10