18 januari 2024

Överlåtelse av Högbrännan nr 3

Bergsstaten har den 17 januari 2024 beslutat att bevilja EMX Scandinavia AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillståndet Högbränna nr 3 i Arvidsjaurs och Skellefteå kommuner till bolaget Exploration Opportunity 1 AB (Dnr BS 204-838-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare till fastigheten Skellefteå Missenträsk 3:45 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-18