23 januari 2024

Markanvisning i Pajala kommun

Bergsstaten har beslutat att bevilja Kaunis Iron AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Tapuli K nr 1 och 2 samt Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun

Bergsstaten har den 23 januari 2024 beslutat att bevilja Kaunis Iron AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Tapuli K nr 1 och 2 samt Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun (Dnr: BS 23-709-2022).

Kända fastighetsägare och övriga innehavare av särskild rätt till marken delges beslutet per post.

Det oskiftade dödsboet efter Levi Fredriksson Lantto samt övriga som har rätt att överklaga beslutet delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 27 februari 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-23