11 januari 2024

Förlängning av Oxberg nr 101

Bergsstaten har den 10 januari 2024 beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Oxberg nr 101 i Borlänge, Falu och Leksands kommuner (Dnr BS 201-968-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Övriga underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-11