15 januari 2024

Undersökningstillstånd Kågedalen nr 100

Bergsstaten har den 11 januari 2024 beslutat att bevilja Edelweiss Mineral Exploration AS undersökningstillstånd för området Kågedalen nr 100 i Skellefteå kommun (dnr BS 200-885-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 15 februari 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-15