19 januari 2024

Förlängning av Persbo nr 1012

Bergsstaten har den 19 januari 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Persbo nr 1012 i Ludvika och Smedjebackens kommuner (Dnr BS 201-993-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare till fastigheterna Smedjebacken Harnäs 1:16 och Persbo S:6 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-19