23 januari 2024

Undersökningstillstånd Hinnsjön nr 100

Bergsstaten har den 23 januari 2024 beslutat att bevilja Euro Future Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Hinnsjön nr 100 i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner (Dnr BS 200-985-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna Örnsköldsvik Västerby 3:14 och Örnsköldsvik Drömme 3:14 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 27 februari 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-23