2 mars 2023

Undersökningstillstånd Ostnäset nr 1001

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Ostnäset nr 1001 i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Ostnäset nr 1001 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-746-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Skellefteå Östanbäck 14:19, Skellefteå Östanbäck 10:30 och Skellefteå Östanbäck 12:21 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 11 april 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-02