20 mars 2023

Undersökningstillstånd Hälleberget nr 1

Bergsstaten har beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Hälleberget nr 1 i Ragunda kommun

Bergsstaten har den 20 mars 2023 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Hälleberget nr 1 i Ragunda kommun (Dnr BS 200-17-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten RAGUNDA UTANEDE 6:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 april 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-20