24 mars 2023

Undersökningstillstånd Järkvissle nr 7

Bergsstaten har den 23 mars 2023 beslutat att bevilja Allroc Trading AB undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 7 i Sundsvalls kommun

Bergsstaten har den 23 mars 2023 beslutat att bevilja Allroc Trading AB undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 7 i Sundsvalls kommun (Dnr BS 200-39-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten SUNDSVALL BODA 8:22 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 27 april 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-24