20 mars 2023

Markanvisning i Gällivare

Bergsstaten beviljar Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan om markanvisning i Gällivare

Bergsstaten har den 16 mars 2023 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan om markanvisning enligt minerallagen (1991:45) till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1, Malmberget K nr 3 och Malmberget K nr 4 i Gällivare kommun (Dnr: BS 23-507-2020).

Kända rättighetshavare inom ansökt område delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto (per post).

Övriga som har rätt att överklaga beslutet delges genom denna kungörelse. Den som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 20 april 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-20