2 mars 2023

Undersökningstillstånd Källmyrberget nr 1001

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Källmyrberget nr 1001 i Vindelns och Lycksele kommuner

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Källmyrberget nr 1001 i Vindelns och Lycksele kommuner (Dnr BS 200-745-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Vindeln Avalund 1:9 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 11 april 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-02